Guia per fomentar una comunicació «no sexista i inclusiva» a les escoles

Escoles Coeducatives considera que cal detectar els estereotipis assignats als rols masculins i femenins, prendre mesures per qüestionar-los i eliminar-los del comportament i llenguatge

1200_1675786944escoles_coeducativse
1200_1675786944escoles_coeducativse | Escoles Coeducatives
Redacció
07 de febrer del 2023

"Guia per a una comunicació no sexista i inclusiva a les escoles". Un document elaborat per part d'Escoles Coeducatives de la mà del professorat dels centres públics de la ciutat amb la voluntat d'oferir un recurs de fàcil consulta i centrat en la vida escolar. 

"L'escola no és neutra i juga un paper bàsic en la socialització i la transmissió de valors. Per tal de construir una societat més justa i igualitària s’han d’eliminar les idees preconcebudes d’allò que s’espera de les nenes i dels nens, perquè limiten la seva manera de pensar, de sentir i d’actuar de nenes i nens, i impedeixen el desenvolupament ple de les seves capacitats", s'exposa en la pròpia guia. 

Per aquest motiu, l'associació considera que "cal detectar els estereotipis assignats als rols masculins i femenins, prendre mesures per qüestionar-los i eliminar-los del nostre comportament i del nostre llenguatge". I amb aquest objectiu a l'horitzó, s'ha desenvolupat aquest document molt visual, amb exemples, consideracions i recomanacions precises per incorporar material didàctic a les aules i patis. 

En concret, a la guia s’explica per què cal una comunicació no sexista a l’escola; les pautes per fer servir un llenguatge no sexista quant a llenguatge oral i escrit, comunicació no verbal, i comunicació gràfica i amb material audiovisual; a més a més, d’oferir pautes per a l’anàlisi crítica de materials didàctics des de la perspectiva de gènere

Qui ha fet la guia?


La guia ha estat elaborada per Mar Camarasa, politòloga especialitzada en gènere i polítiques públiques; i Clara Sánchez, llicenciada en Ciències de la Comunicació, especialista, des del tercer sector, en educació per la transformació social, i il·lustradora. Ambdues formen part d’Escoles Coeducatives. A més, han comptat amb les aportacions i consens, mitjançant sessió de treball, del professorat CLIC (Coordinació de Llengua, Interculturalitat i Cohesió social) de les escoles i instituts públics de Sant Cugat del Vallès.  

Escoles Coeducatives és la Coordinadora de Comissions de Gènere, Coeducació i Feminismes de les AFEs de les 12 escoles públiques de Sant Cugat. Treballem per la coeducació, és a dir, una educació lliure de discriminació per qüestions de gènere, lliure de sexisme, i pel respecte a la diversitat sexual i d’expressió de gènere.

 

Guia per un Llenguatge Inclusiu d'Escoles Coeducatives by Sergi Baixas Colominas on Scribd