C's aposta per una única zona escolar a Terrassa

Les famílies que tinguin fills en centres educatius de zones escolars diferents serien les principals beneficiades

La Torre
22 de gener del 2016
El portaveu del grup municipal de Ciutadans (C's) a l'Ajuntament de Terrassa, Javier González, ha manifestat el seu interès per la creació d'una única zona funcional per a l'escolarització. D'aquesta manera, es passaria de les quatre zones que divideix en actualment a la ciutat a una única, "creant un mapa escolar més simple i aixecant aquestes barreres d'accés escolar".

Per Ciutadans, els col·lectius que podrien beneficiar-se d'aquesta zonificació escolar funcional serien les famílies que tinguin fills en centres educatius de zones escolars diferents, i que volguessin reagrupar a l'escola que no pertany a la zona de residència dels pares; les persones que compten amb una renda mínima d'inserció; i els alumnes i/o familiars amb discapacitat, igual o superior al 33%.

González ha assegurat que amb aquest canvi es pretén que aquestes famílies comptin amb "llibertat d'elecció, es garanteixi la màxima igualtat d'oportunitats en l'accés als centres escolars", tenint en compte els criteris de proximitat, entre altres.

La proposta que fa C's de zona única funcional respectaria els criteris de l'actual zonificació escolar, concedint 30 punts si el domicili familiar està a la zona d'influència del centre, 20 punts si el lloc de treball està en aquesta zona, i 10 si es troba el domicili d'un familiar.