La recollida de residus i neteja viària d’Olot costarà 37,4 milions d'euros els pròxims 10 anys

El ple ha aprovat l’expedient de contractació per a adjudicar-ne la concessió i ha prorrogat l'actual per a l'any 2022

La recollida d'escombraries i la neteja d'Olot té un cost elevat.
La recollida d'escombraries i la neteja d'Olot té un cost elevat. | Arxiu NG.
23 de desembre del 2021
Actualitzat el 24 de desembre a les 12:39h
El ple de l'Ajuntament d'Olot d'aquest dijous ha aprovat amb els vots favor de l'equip de govern de Junts, el vot contrari del PSC i la CUP, i l'abstenció d'ERC, l’expedient de contractació administrativa per adjudicar la concessió per a la prestació del servei de recollida i tractament de residus i neteja viària d’Olot, pel preu de licitació màxim de 28.368.922,44 d'euros (IVA inclòs) per als pròxims vuit anys.

El valor estimat del contracte (VEC) és de 37.406.030,76 euros (IVA no inclòs), ja que d’acord amb l’article 101 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP), aquest valor s’ha calculat incloent les eventuals pròrrogues i modificacions que es puguin produir.

La durada del contracte s’estableix en 8 anys, a comptar a partir de la data de formalització del contracte, que ja serà l'any 2023. El contracte podrà tenir 2 pròrrogues d’1 any de durada cadascuna. 
 
El contracte tindrà un termini de vigència superior a 5 anys ja que així ho exigeix el termini de recuperació de les inversions. El període de recuperació d’aquestes inversions es preveu a 7 anys, d’acord amb l’informe emès pels tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA que figura a l’expedient.

La defensa d'aquest acord ha anat a càrrec dels regidors de l'equip de govern de Junts Montserrat Torra i Aniol Sellabona. La nova contractació comportarà, d'entrada, nou treballadors de més, més contenidors (especialment de paper i cartró, per petició popular) i el canvi de les tapes dels contenidors de rebuig del color verd actual –que pot ser confós amb els contenidors de vidre– pel color gris.

L’import del pressupost màxim de licitació es distribueix per anualitats amb els següents imports màxims de licitació:
 
 Recollida deixallesNeteja viàriaTotal base imposableIVA (10%)Total
Any 12.144.387,381.042.138,273.186.525,65318.652,563.505.178,21
Any 22.173.273,321.055.784,373.229.057,69322.905,773.551.963,46
Any 32.173.273,321.055.784,373.229.057,69322.905,773.551.963,46
Any 42.173.273,321.055.784,373.229.057,69322.905,773.551.963,46
Any 52.173.273,321.055.784,373.229.057,69322.905,773.551.963,46
Any 62.173.273,321.055.784,373.229.057,69322.905,773.551.963,46
Any 72.173.273,321.055.784,373.229.057,69322.905,773.551.963,46
Any 82.173.273,321.055.784,373.229.057,69322.905,773.551.963,46
Total 17.357.300,628.432.628,8625.789.929,482.578.992,9528.368.922,43

Acte seguit d'aquest acord, el ple també ha aprovat la pròrroga del servei públic municipal de recollida de deixalles i neteja viària a la UTE IGFA SA – UBASER SA des del 1r de gener de 2022 i fins a la formalització del contracte resultant de la licitació que s’està tramitant i que s'ha aprovat avui.

La modificació dels preus pel servei públic de recollida de deixalles i neteja viària per l’any a 2022 tindrà un increment del 2,635%, corresponent al 85% de la variació de l’IPC, tenint en compte la variació del l’IPC de Catalunya d’agost de 2020 a agost de 2021, que ha estat d’un 3,1%.
 
Els imports corresponents per la revisió de preus anual es detallen en el següent quadre comparatiu amb l’any anterior:
 
Concepte Preus 2021Amb IVA Preus 2022 Amb IVA
Recollida domèstica1.109.858,231.220.844,051.139.102,991.253.013,29
Recollida envasos lleugers345.645,97380.210,57354.753,74390.229,12
Recollida activitats (€/tn)170,99188,09175,50193,05
Servei gestió planta de transferència148.493,18163.342,50152.405,98167.646,57
Neteja viària760.839,68836.923,65780.887,81858.976,59

El ple també ha aprovat definitivament les ordenances fiscals i per bé que Esquerra va anunciar que en presentaria al·legacions, la regidora Montserrat Torra ha revelat que no se n'havia presentat cap.

Igualment, a l'inici de la sessió plenària s'ha donat compte de l'assumpció del càrrec de regidor de Jordi Gasulla, de la CUP, per a cobrir la renuncia de Lluís Riera. Gasulla ha promès per "imperatiu legal" i ha estat molt crític amb el fet que encara s'hagi de fer aquest tipus de "paperots" imposats per la monarquia espanyola, "hereva del franquisme".
Arxivat a