La CUP, SI i ERC demanaran junts a Vic el suport a la insubmissió fiscal

Finalment, les tres formacions han consensuat una moció que es presentarà en el ple d’aquest dilluns.

Redacció Osona.com
03 de març del 2012
El ple municipal d'aquest dilluns a l’Ajuntament de Vic es preveu calent. I llarg. Amb molts punts de l’ordre del dia de tràmit però amb unes quantes mocions per debatre.

Finalment, hi ha hagut fumata blanca i la CUP i SI han consensuat una moció conjunta sobre la insubmissió fiscal que proposa el moviment “Diem prou”. A més, a última hora s’hi ha afegit ERC. En alguns ajuntaments, com Manlleu o Berga ja s’han aprovat mocions semblants.

La moció reclama a la Generalitat que iniciï un procés per tal que els ciutadans puguin pagar els impostos de l’IVA i l’IRPF a l’Agència Tributària Catalana enlloc de l’Agència Tributària Espanyola. La mesura és del totes legal, ja que no insta l’Ajuntament a la insubmissió directament, sinó que es demana a la Generalitat que estableixi el protocol legal necessari per tal que es pugui activar la insubmissió. Amb aquestes premisses, sembla que la proposta té forces números per prosperar.

Per altra costat, Josep Anglada espera forçar el consistori a tornar a obrir la caixa dels trons, amb un tema que sempre és delicat de tractar. PxC presentarà una moció per tal que s’apliqui la doctrina “Parot” a  Juan José Zubieta, l’etarra que va ser condemnat a 1.311 anys per l’atemptat de l’any 1991 contra la caserna de la Guàrdia Civil de Vic, on van morir nou persones. A efectes pràctics, la decisió del consistori tindrà poca repercussió, ja que és el Tribunal Constitucional qui ha de decidir sobre la doctrina “Parot”. A efectes simbòlics i mediàtics ja és una altra història.

---------------------
ORDRE DEL DIA
PLE MUNICIPAL


A)  ESBORRANY DE L'ACTA DE LES SESSIONS DE 9 DE GENER I 6 DE FEBRER DE 2012

B)   PROPOSTES D'ACORD I DICTÀMENS

APROVAR LES MODIFICACIONS DELS ESTATUTS DEL CONSELL DE CULTURA

APROVAR EL PLA ANUAL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

RATIFICACIÓ I NOUS NOMENAMENTS DELS MEMBRES DEL CONSELL DE CIUTAT  PER DONAR COMPLIMENT A L'ARTICLE 3 .K)

RATIFICACIÓ I NOUS NOMENAMENTS DELS MEMBRES DEL CONSELL DE CIUTAT PER DONAR COMPLIMENT A L'ARTICLE 3, EN ELS SEUS PUNTS C), D), E), F), G), H) I J)

APROVAR EL CONVENI DE CESSIÓ D'ÚS DEL PROGRAMARI DE GESTIÓ I SUPORT ALS PROCESSOS DE LES POLICIES LOCALS DENOMINAT SIPCAT ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR I L'AJUNTAMENT DE VIC

REVOCACIÓ PARCIAL DE L'ADSCRIPCIÓ DIRECTA A L'ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS DE DIVERSOS IMMOBLES MUNICIPALS SITUATS AL RECINTE FIRAL EL SUCRE

CONVENI DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT I L’AJUNTAMENT VIC PEL FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DEL CIRCUIT D’OSONA

ENCOMANA DE GESTIÓ DE SERMUVIC PER ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL SERVEI D'INFORMÀTICA

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE 2012  (2 propostes)

APROVAR EL PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL DEL MERCAT DEL RAM

APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA DE MILLORA URBANA PER A L'ACCESSIBILITAT D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR SIUTAT AL NÚM. 24 DE LA RAMBLA DEL CARME

APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA DEL RÈGIM GENERAL DE COMUNICACIÓ PRÈVIA, LES ACTIVITATS INNÒCUES I ELS INFORMES URBANÍSTICS DE COMPATIBILITAT

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ  DELS TERMES MUNICIPALS DE VIC I CALLDETENES

C)      RESOLUCIONS, MOCIONS I ALTRES INTERVENCIONS

1      RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA

2      MOCIONS

a)  MOCIÓ EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN DE L'ESTAT

b) MOCIÓ CONJUNTA DE SUPORT INSTITUCIONAL A LES COOPERATIVES DURANT EL 2012, ANY INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES

c) MOCIÓ DE PXC PER L'ABOLICIÓ DE LES EXECUCIONS NOTARIALS EXTRAJUDICIALS

d)  MOCIÓ DE PXC PER SOL•LICITAR QUE S'APLIQUI LA "DOCTRINA PAROT" A JUAN JOSÉ ZUBIETA, L'ETARRA AUTOR DE L'ATEMPTAT DE VIC

e)  MOCIÓ DE LA CUP, ERC I SI SOBRE EL PAGAMENT DE L'IRPF I L'IVA

f)  MOCIÓ D'ICV-EUIA DE REBUIG A LA SUPRESSIÓ D'INCENTIUS ECONÒMICS PER A L'IMPULS DE LES ENERGIES RENOVABLES

g) MOCIÓ DE SI I LA CUP SOBRE LA CAMPANYA "DEFENSEM L'ESCOLA EN CATALÀ"

3      ASSUMPTES D'URGÈNCIA

4      PRECS I PREGUNTES
Arxivat a