El Grup Flora Catalana del Baix Montseny classifica més de 1.000 plantes en un web

Té la seu a Riells i Viabrea i farà la presentació pública el 19 de novembre

Algunes sortides del Grup Flora Catalana del Baix Montseny
Algunes sortides del Grup Flora Catalana del Baix Montseny | web Flora.riellsiviabrea.cat
Redacció
16 de novembre del 2021
Actualitzat el 17 de novembre a les 18:04h
El grup de Flora Catalana del Baix Montseny, amb seu al Centre Cultural Casa Nova de Can Plana de Riells i Viabrea, està duent a terme un projecte singular de catalogació exhaustiva de la flora d'aquest municipi. El projecte de la Flora de Riells i Viabrea s'ha iniciat a través de la prospecció de camp empresa pels especialistes en botànica Josep Maria Panareda, Pere Barnola i Josep Gesti, i s'està ampliant gràcies a la participació i aportacions de la resta de membres del grup i de totes les persones interessades.

En el web flora.riellsiviabrea.cat, que es presentarà de manera pública divendres vinent, es recullen les dades i la informació que està resultant d'aquest projecte, que inclouen tant aspectes sobre la biologia i la distribució de les plantes a Riells i Viabrea, com altra informació vinculada als seus usos, fotografies, il·lustracions o qualsevol altre coneixement local d'aquestes plantes.

Aquesta informació es presenta en forma de fitxes individuals per cadascuna de les espècies de flora vascular present al municipi. Podeu cercar qualsevol planta, consultar les famílies o veure un llistat de totes les espècies.

Ara, actualment hi ha més de 1.000 plantes catalogades amb el seu nom científic, família i nom o noms populars. Amb el seu mapa d'on es poden trobar arreu de Riells, la seva fitxa de característiques i 400 d'elles ja amb fotografies, més de 1.000 fotografies ja editades. També hi haurà un apartat d'usos encara en construcció.

Arxivat a