Olot posa en marxa un pla especial de pagament de tributs amb tarifa plana

Aquest mes d’octubre s’obre el període per acollir-se a aquest nou sistema de pagament

Presentació del nou pla a l'Ajuntament d'Olot
Presentació del nou pla a l'Ajuntament d'Olot | Martí Albesa
Redacció
17 d'octubre del 2019
Actualitzat a les 15:09h
Per primera vegada, l’Ajuntament d’Olot desplega un Pla Especial de Pagament de Tributs. Es tracta d’un procediment que, de forma gratuïta, vol facilitar el pagament dels rebuts municipals. Les persones que vulguin acollir-s’hi podran pagar mitjançant nou mensualitats l’import total dels tributs de l’any que ve. 

Al Pla de Pagaments s’hi inclouran tots els tributs que es cobren anualment, com l’impost de vehicles, la taxa d’escombraries, l’impost de béns immobles (IBI), l’impost sobre activitats econòmiques (IAE)... Si durant el 2019 s’ha produït un canvi de titularitat d’algun dels béns (habitatge, vehicle...) els rebuts corresponents es podran excloure del Pla.  

Qualsevol persona o empresa pot acollir-se a aquest primer Pla de Pagaments d’Olot. Cal ser titular del rebut o bé ser representant del titular, amb autorització expressa i estar al dia de les obligacions de pagament amb l’Ajuntament. 

Per sol·licitar-ho, cal que la suma de tots els tributs que s’han de pagar durant l’exercici 2020 sigui igual o superior a 270 euros. L’import que s’haurà de pagar cada mes és la quantitat resultant de dividir per 9 el total dels rebuts pagats durant l’exercici 2019, amb l’increment aprovat per les ordenances fiscals per a l’any 2020. Es fixaran un total de 9 mensualitats, compreses entre el mes de febrer i l’octubre del 2020 (l’última quota servirà per regularitzar l’import total a pagar). El rebut es carregarà els deu primers dies de cada mes.

Per poder-vos acollir al Pla de Pagament de l’Ajuntament d’Olot per al 2020, cal sol·licitar-ho entre els dies 30 d’octubre i 5 de desembre de 2019 (ambdós inclosos). Per tramitar-ho, cal que us adreceu personalment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot. 

Amb aquest Pla de Pagament, l’Ajuntament d’Olot vol donar una nova facilitat en el pagament dels rebuts municipals, que se suma a les ja existents. Des de l’any 2016, el Consistori fracciona, de forma automàtica i sense interessos, l’Impost de Béns Immobles, sempre que els rebuts siguin d’un import igual o superior a 100 euros i que es trobin domiciliats. Es cobren  en un 60% l’últim dia hàbil del mes de maig i el 40% restant, l’últim de setembre. Amb aquesta tarifa plana, s’ofereix al contribuent (tant als particulars com a les empreses) la possibilitat de pagar els tributs mitjançant una quota mensual.
Arxivat a