Més de 50.000 veïns per quilòmetre quadrat: els carrers més densos de Catalunya

El 62% de la població del país viu en ciutats que ocupen menys del 4% de la superfície total

01 de desembre del 2023
Actualitzat el 05 de desembre a les 11:14h
1200_1701427577postal_densitat
1200_1701427577postal_densitat
La comarca menys densa de Catalunya és el Pallars Sobirà, on hi viuen 5,2 persones per quilòmetre quadrat. Contrasta molt amb el quilòmetre quadrat més poblat del país, entre els barris de La Florida, Les Planes i Pubilla Cases de l'Hospitalet de Llobregat, on hi resideixen més de 57.000 veïns. Que la població està mal repartida és una evidència, però unes noves dades de l'Idescat permeten analitzar el nivell de concentració amb un gran nivell de detall.

L'estadística del grau d'urbanització divideix Catalunya en parcel·les d'un quilòmetre quadrat i indica quantes persones hi viuen a cadascuna, així com les divideix, en funció de la densitat, en àrees rurals, aglomeracions urbanes (o semidenses) i urbanes (o ciutats). De les 32.916 cel·les que en resulten, 27.313 estan buides (les que es troben en color groc al mapa següent). O el que vindria a ser el mateix, a un 83% del país no hi viu ningú. En canvi, només a 1.133 parcel·les (el 3,4%) hi resideixen 1.000 persones o més a cadascuna i, en 189 (el 0,6%), més de 10.000 veïns. Totes les dades es poden consultar navegant pel mapa.
 
Com es distribueix la població, arreu del país, en cel·les d'un quilòmetre quadrat?Pots fer zoom amb els botons de resta i suma a la part superior dreta, navegar amb el ratolí o els dits i, clicant a cada secció censal, n'apareixen totes les dadesTot i això, l'Idescat permet encara apropar més la lupa i observar les dades a escala de secció censal, una aproximació que, en el cas de les ciutats, equival sovint a un tros d'un carrer. Gràcies a això, encara es poden identificar altres concentracions més elevades de població, amb densitats de més de 150.000 habitants per quilòmetre quadrat. Això ocorre a una secció del barri de Sants-Montjuïc de Barcelona (al costat de la Zona Franca) i una del barri de La Salut de Badalona. En cap dels dos llocs hi viu tanta gent, ja que les seccions censals agrupen poblacions al voltant de 2.000 persones, però, en tractar-se d'àrees petites (entre 0,01 i 0,02 quilòmetres quadrats), la densitat hi és alta. Totes les dades, carrer a carrer, es troben al següent mapa.
 
Com es distribueix la població, arreu del país, per carrers o barris?Pots fer zoom amb els botons de resta i suma a la part superior dreta, navegar amb el ratolí o els dits i, clicant a cada secció censal, n'apareixen totes les dadesEl mapa ja permet treure algunes conclusions del repartiment desigual de la població, però una mirada més global confirma aquestes sospites. Gairebé tres de quatre municipis es troben en àrees rurals i ocupen una proporció del país similar, però, en canvi, en ells només hi resideix menys del 9% de la població. En canvi, el 62% dels catalans viuen en municipis que ocupen escassament el 4% del territori del país.

Així es reparteixen els municipis i la seva superfície i la població, per nivell de densitatSi el que es vol és allunyar una mica el focus, per calibrar el grau de densitat a escala local, aquell municipi on els veïns viuen més estrets és l'Hospitalet de Llobregat, amb més de 21.000 habitants per quilòmetre quadrat. Aquesta ciutat, de fet, suma cinc de les deu agrupacions censals (semblant a barris) més denses, mentre que n'hi ha quatre més a Barcelona i una a Santa Coloma de Gramenet al capdavant d'aquesta classificació. Totes les dades es poden consultar a la següent taula interactiva, la qual es pot reordenar per qualsevol columna.  
Arxivat a