Historial electoral

Evolució de les dones i homes regidors als ajuntaments, entre 1979 i 2019Si, més enllà del percentatge global, voleu conèixer el grau de paritat de cadascun dels grups municipals en un ajuntament, en un mandat concret, consulteu aquesta taula. Hi trobareu també els noms de cadascun de les regidores i regidores que l'integraven i, des del 2003, també d'aquelles persones que formaven part de les candidatures i no van entrar.

Si voleu saber com s'han extret aquestes dades o notificar algun possible error, aneu aquí.
Participació